Commis­sie­bij­drage Uitvoe­rings­pro­gramma Utrechtse Energie 2015


8 januari 2015

De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de haalbaarheid van een klimaatneutraal Utrecht in het jaar 2030 met dit programma dat hier voor ons ligt. Wat de Partij voor de Dieren betreft zou de stad nog veel sneller klimaatneutraal mogen zijn. Wij sluiten ons aan bij andere fracties wat betreft de vraag om grote stappen. Onze fractie is absoluut niet in een jubelstemming over het uitvoeringsprogramma. Ten eerste probeert de gemeente Utrecht zich al direct in de inleiding in te dekken voor toekomstige tegenvallers in het proces en stelt de gemeente de resultaten veel teveel afhankelijk van de verschillende doelgroepen en partijen in de stad. De gemeente Utrecht schuift hier duidelijk de verantwoordelijkheid af. Zoals D66 het al noemde, ook de Partij voor de Dieren wil geen tussenjaar. We moeten nu doorpakken. De Partij voor de Dieren steunt het idee van de Partij van de Arbeid voor een informatiepunt.

De gemeente Utrecht heeft een stappenplan ontwikkeld en een aantal succesfactoren van deze aanpak op een rijtje gezet. Per doelgroep worden vervolgens doelstellingen geformuleerd voor het komende jaar. Wat de Partij voor de Dieren hierbij mist, is de uitwerking van de lessen die geleerd zijn uit eerdere jaren en welke ideeën overgenomen zijn uit andere steden, die zouden moeten hebben bijgedragen aan een aanpassing in richting en focus binnen het uitvoeringsprogramma dat hier voor ons ligt. We missen dus niet alleen de kritische reflectie, maar ook de toepassing van succesvolle aanpak uit andere steden. Wij missen de steile leercurve. Graag een toelichting hierop van de wethouder. Wij lezen vooral: wij gaan nog harder ons best doen en als álles mee zit halen we onze ambities ‘misschien’.

De Partij voor de Dieren juicht het toe als de gemeente haar uiterste best doet, maar de fractie vraagt zich af of dit uitwerkingsprogramma afdoende is om de zeer gestage afname van CO2 uitstoot de grote boost te geven die het nodig heeft. Graag een reactie van de wethouder.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Besluit minister Noordelijke Randweg Utrecht

Lees verder

Commissiebijdrage Bodembescherming, fietsparkeren en Lokaal Economisch Fonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer