Commis­sie­bij­drage Vuur­werk­verbod in Utrecht


8 juli 2014

Op 24 april 2014 verscheen in diverse media het bericht dat de burgemeesters van Nederlandse gemeenten strenger willen kunnen optreden rond het afsteken van vuurwerk door consumenten rond de jaarwisseling. Wij zijn er blij mee dat ook Utrecht zich hierachter heeft geschaard. Er is een toenemende maatschappelijke weerstand tegen vuurwerk, onder andere vanwege het grote aantal incidenten. De Stem van Utrecht en DUIC deden onderzoek de afgelopen weken: een meerderheid van de ondervraagden vindt dat de gemeente Utrecht zich hard moet maken voor een geheel vuurwerkverbod in Utrecht: 31,1 procent is het hier zelfs helemaal mee eens.

Zoals afgelopen jaarwisseling in Utrecht: ruim 77.000 euro aan schade aan de openbare ruimte door vernielingen aan onder andere bushokjes, prullenbakken en brievenbussen, 32 spoedritten van de ambulance en Stadswerken die ruim 25.000 euro nodig hadden voor extra inzet voor het opruimen van vuurwerkafval op 1 januari.

Ruim 2.000 mensen dienden een klacht in over vuurwerk, ruim 1.000 klachten gingen over harde vuurwerkbommen en ruim 200 over gevaarlijke of stressvolle situaties voor dieren. Want ja, mens en dier zijn bang tijdens oudjaarsnacht. Oudere mensen durven niet meer over straat, mensen durven hun hond niet meer uit te laten, puur om het feit dat er anderen zijn die vuurwerk naar ze gooien. Rekenend dat we in Nederland 20.000 huishoudens hebben met een hond; en dat we deze dieren zelf tot onze huisdieren gemaakt hebben, dus ook zorg moeten dragen voor hun welzijn is het niet te verantwoorden dat vele honden en katten doodsbang zijn rond Oud&Nieuw. En dan heb ik het nog niet eens over alle wilde dieren.

En dan de gezondheidsschade:

In 2012 raakten in Utrecht tijdens Oud en Nieuw 3 personen ernstig gewond door vuurwerk, waarvan twee kinderen met ernstig hoofdletsel. Elk jaar worden in heel Nederland 20 mensen blind aan een oog door vuurwerk. Tijdens de RIA liet het Oogheelkundig Gezelschap dit nog zien door gruwelijke foto’s van verminkte gezichten te tonen. Daarbij werd verteld: ‘Vuurwerk in je oog is als gootsteenontstopper: het smelt je hele oog weg.’

En ook deze cijfers liegen er niet om:

50% van de slachtoffers steekt zelf het vuurwerk af, 50% is omstander. 60% van het vuurwerk dat slachtoffers maakt is legaal, 40% illegaal.

De argumenten dat het de mens is die het vuurwerk niet goed afsteekt of dat het gaat om illegaal vuurwerk gaat dus in veel gevallen niet op.

En dan hebben we het nog niet gehad over de luchtverontreiniging die vuurwerk veroorzaakt. In de eerste uren van 2011 is onder andere in Utrecht de smog door fijnstof gemeten. In Utrecht werd de zeer hoge concentratie van 181 microgram fijn stof per kubieke meter gemeten. Dit ligt nog net onder de kritieke grens van 200 microgram per kubieke meter.

Zoals je misschien al kon raden is de Partij voor de Dieren voorstander van een particulier vuurwerkverbod. Wij zijn dan ook teleurgesteld dat er landelijk afgelopen week geen meerderheid was voor het inperken van de verkooptijden van vuurwerk. Uiteraard zijn we wel blij dat de afsteektijden verkort zijn, wat ons betreft mag die tijd nog wel wat verschoven worden naar 23.00 uur ’s avonds. De Partij voor de Dieren wil ook graag dat Utrecht zelf kan beslissen om vuurwerk uit te bannen of niet. Maar de landelijke overheid heeft hier een te grote vinger in de pap.

Wat wel mogelijk is volgens Opstelten is het instellen van vuurwerkvrije zones. De Partij voor de Dieren wil dan ook graag van de burgemeester weten of het college dit ook een goed idee vindt. En, zo ja of zij nog dit najaar kan onderzoeken welke gebieden in Utrecht in aanmerking komen om vuurwerkvrij te zijn. De Partij voor de Dieren pleit in ieder geval voor vuurwerkvrije zones in parken.

Om positief af te sluiten: de Partij voor de Dieren is niet tegen de traditie om samen te genieten van mooi vuurwerk tijdens oudjaarsnacht. Laten we het geld dat nodig is om de schade te bekostigen inzetten voor een mooie vuurwerkshow voor iedereen, arm en rijk. Dan heeft iedereen in de maatschappij weer zelf de keuze of hij of zij Oud&Nieuw met vuurwerk door wil brengen.