Raads­bij­drage Zieken­huis­lo­catie Oudenrijn Kana­len­eiland


15 mei 2014

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van hergebruik en herinrichting van leegstaande panden als woningen.

Uit de quick scan is gebleken dat er een groep van circa 30 dwergvleermuizen verblijft in de laagbouw van het ten noordwest van het plangebied gelegen verzorgingstehuis. Bij deze verblijfplaats, die is beschermd in de Flora- en Faunawet, is tevens een jachtgebied van deze vleermuizen gelokaliseerd. Het gaat om de huidige groensingel langs het verzorgingstehuis.

Bij de behandeling van de Herontwikkeling ziekenhuislocatie Oudenrijn in de commissie heeft de wethouder op vragen van de Partij voor de Dieren geantwoord dat de aannemer veel aandacht besteedt aan duurzaamheid in het plan. Bomen worden ingepakt om beschadiging te voorkomen. De groensingel wordt in de huidige plannen onaangetast gelaten, evenals de verblijfplaats van de vleermuizen. Daar zijn wij erg blij mee.

Maar het is van belang dat er, als er gewerkt wordt met bouwlampen, de verblijfplaats en het jachtgebied niet verlicht worden. De PvdD wil dat er rekening wordt gehouden met het dag- en nachtritme van de vleermuizen: de bouwlampen moeten ’s avonds en ’s nachts uit! Dit is ook geadviseerd in het rapport van de quick scan. De Partij voor de Dieren wil graag een toezegging van de wethouder hierop.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen

Lees verder

Raadsbijdrage Ongedocumenteerde mannen van Toevlucht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer