Motie Inter­ci­ty­station Utrecht Science Park


30 juni 2015

Motie 103/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op dinsdag 30 juni 2015 ter behandeling van het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid,

Constaterende dat:

 • Utrecht Science Park de grootste werklocatie van Nederland is zonder treinstation;
 • Utrecht de grootste stad van Nederland is met slechts één intercitystation.

Overwegende dat:

 • Er een MIRT onderzoek 'Regio in Beweging' is gestart, dat zich concentreert op zowel de as OVT-USP als de capaciteitsproblemen op de OVT;
 • Volgens dat onderzoek naar verwachting in 2030 de capaciteit van de Uithoflijn wordt bereikt[1].;
 • Vertramming van de binnenstadsas op middellange termijn een oplossing kan gaan bieden voor de as OVT-USP;
 • Dat volgens het MIRT Onderzoek 'Regio in Beweging' er in 2020 - ondanks de nieuwe OV terminal - capaciteitsproblemen ontstaan op Utrecht Centraal[2] en dus op termijn verder gekeken moet worden naar verdergaande mogelijkheden om de OVT te ontlasten;
 • Een tweede intercitystation Utrecht Centraal kan ontlasten, wat positieve gevolgen heeft voor de robuustheid van het landelijke treinverkeer.

Voorts overwegende dat:

 • In het provinciaal coalitieakkoord 'In Verbinding' een onderzoek naar station Utrecht Science Park is opgenomen;
 • De Universiteit Utrecht, het U1VIC Utrecht en de Hogeschool Utrecht zich positief hebben uitgelaten over plannen voor een treinstation op de Uithof;
 • Een intercitystation op Utrecht Science Park een zeer wenselijke ontwikkeling kan zijn om Utrecht en haar regio duurzaam bereikbaar te houden.

Spreekt uit:

 • Dat een intercitystation op Utrecht Science Park onderzocht moet worden als mogelijkheid om Utrecht Centraal te ontlasten.

En draagt het college op:

 • Zich samen met rijk en regio in te zetten om deze verkenning mogelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bram Fokke, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Thijs Weistra, GroenLinks
Steven Menke, Student & Starter

[1] MIRT Onderzoek OV Regio Utrecht 'Regio in beweging', p27
[2] MIRT Onderzoek OV Regio Utrecht 'Regio in beweging', p20


Status

Aangenomen

Voor

D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, S&S, ChristenUnie, CDA

Tegen

PvdA, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), VVD

Lees onze andere moties

Motie Maak werk van diversiteitsbeleid en discriminatiebeleid

Lees verder

Motie Onderzoek uitbreiding milieuzone naar brommers en scooters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer