Motie Onderzoek uitbreiding mili­euzone naar brommers en scooters


30 juni 2015

Motie 75/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 juni 2015, ter bespreking van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat:

  • uit verschillende onderzoeken blijkt dat brommers veel (ultra) fijn stof uitstoten en in Utrecht een bijdrage leveren aan een ongezondere lucht;
  • deze ongezondere lucht schadelijk is voor fietsers, voetgangers en andere personen die hiermee in aanraking komen;
  • Utrecht de meest vervuilende vrachtwagens al jaren uit het centrum weert, en de meest vervuilende personenauto's sinds januari 2015;

Overwegende dat:

  • er voldoende alternatieven voor handen zijn voor gebruikers, nu en zeker in de aankomende jaren, maar de transitie nog langzaam gaat;
  • jaarlijks op basis van actuele monitoringsgegevens wordt bezien of en zo ja, hoe de reikwijdte van de milieuzone moet worden aangepast, waarbij wordt gekeken naar de effectiviteit van de maatregel in het realiseren van de opgave op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid;
  • dat vervuilende brommers overlast en lokaal gezondheidsschade veroorzaken, wat niet past bij een stad die fiets en voetganger voorrang wil geven.

Verzoekt het college:

  • Bij de eerstvolgende bespreking van de milieuzone naar aanleiding van de monitorgegevens in kaart te brengen of, hoe en wanneer brommers en scooters onder de reikwijdte van de milieuzone kunnen gaan vallen, om luchtkwaliteit en gezondheid in Utrecht te verbeteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Thijs Weistra, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bram Fokke, D66


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, ChristenUnie, S&S

Tegen

CDA, PvdA, VVD, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), SBU

Lees onze andere moties

Motie Intercitystation Utrecht Science Park

Lees verder

Motie Democratische verankering nieuwe vormen van regionale samenwerking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer