Motie Maak werk van diver­si­teits­beleid en discri­mi­na­tie­beleid


30 juni 2015

Motie 92/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2015 in Utrecht ter behandeling van de Voorjaarsnota 2015,

Constaterende dat:

  • Het college geen diversiteitsbeleid en (anti) discriminatiebeleid heeft;
  • Utrecht als enige stad van de G4 geen lokaal discriminatie beleid heeft;
  • Deze twee onderwerpen "ondergesneeuwd" zijn in al het andere beleid.

Overwegende dat:

  • Diversiteit en discriminatie belangrijke onderwerpen zijn voor de stad Utrecht en haar bewoners;
  • Diversiteitbeleid grote meerwaarde heeft voor de stad, haar bewoners en gemeentelijke organisatie;
  • Anti discriminatiebeleid, zeker in deze tijd een gedegen en concrete aanpak nodig heeft.

Draagt het college op:

  • Een diversiteitsplan en (anti) discriminatieplan op te stellen met daarin concrete doelstellingen geformuleerd;
  • Dit in samenwerking te doen met artikel.1 Midden Nederland;
  • Deze plannen naar de raad te sturen.

En gaat over tot orde van de dag.

Bouchra Dibi, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD

Tegen

GL, D66, SP, VVD, S&S, SBU, CU, CDA