Motie Voort­zetting plan Jans­kerkhof autovrij


30 juni 2015

Motie 111/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen in vergadering op 30 juni 2015,

Constaterende dat:

  • In 2010 de motie Janskerkhof autovrij (2010 M14) van de Christenunie is aangenomen;
  • Van het plan van aanpak herinrichting Janskerkhof alleen de eerste fase is uitgevoerd;
  • Op dat moment geen alternatief voor de overige parkeerplaatsen op het Janskerkhof kon worden gevonden.

Overwegende dat:

  • De wethouder de toezegging heeft gedaan aan Stadsbelang om te onderzoeken of een brug bij Wolvenplein naar de Grifthoekgarage nu wel mogelijk is;
  • De brug al is opgenomen in het bestemmingsplan van de binnenstad;
  • De restcapaciteit in de parkeergarage Grifthoek bij het realiseren van die brug voor ontwikkelingen in de binnenstad kan worden gebruikt.

Draagt het college op:

  • Fase 2 van het plan van aanpak herinrichting Janskerkhof uit te voeren om Janskerkhof helemaal autovrij te maken om zo op het Janskerkhof een ontmoetingsplaats te maken voor inwoners en bezoekers.

En gaat over tot de orde van de dag

Steven Menke, Student & Starter
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Ruben Post, PvdA


Status

Verworpen

Voor

S&S, PvdD, CU, PvdA

Tegen

SBU, VVD, GL, SP, D66, CDA