Motie Hand­having hinderlijk en gevaarlijk gestalde scooters


30 juni 2015

Motie 100/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op dinsdag 30 juni 2015 ter behandeling van het Meerjarenperspectief Bereikbaarheid,

Constaterende dat:

  • Hinderlijk en gevaarlijk gestalde fietsen worden geruimd;
  • Fout geparkeerde auto's kunnen rekenen op een boete en in bepaalde gevallen kunnen worden weggesleept;
  • Er niet wordt gehandhaafd op fout geparkeerde scooters, mede vanwege de kosten van het wegslepen/tillen van de brommers.

Overwegende dat:

  • Fout gestalde scooters wandelroutes blokkeren en de toegankelijkheid van de stad niet ten goede komen;
  • Het onrechtvaardig is dat bromfietsers ongestraft hun brommer kunnen stallen terwijl fietsers en automobilisten kunnen rekenen op een boete en/of een weggesleept voertuig.

Spreekt uit:

  • Dat er gehandhaafd dient te worden op hinderlijk en gevaarlijk gestalde scooters;
  • De kosten voor wegslepen te verhalen op de eigenaar;
  • Voor de overige handhavingskosten 0,1 miljoen euro structureel te reserveren uit het budget handhaving fietsparkeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bram Fokke, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Thijs Weistra, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Meer groene daken

Lees verder

Motie Voortzetting plan Janskerkhof autovrij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer