Actuele motie Merwe­dekanaal als buiten­sport­ac­com­mo­datie


17 september 2015

Actuele motie 130/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen tijdens de raadsvergadering van 17 september 2015,

Constaterende dat:

  • de drie Utrechtse roeiverenigingen met al hun leden, waaronder veel toproeiers zijn, voor al hun trainingen aangewezen op een beperkt deel van het Merwedekanaal tussen twee sluizen;
  • het trainingswater maar net breed genoeg is voor passerende roeiboten, wordt onderbroken door een aantal bruggen en daarmee al beperkingen oplegt voor het optimaal uitvoeren van trainingsschema’s;
  • de verantwoordelijkheid voor regelgeving en afspraken over het gebruik van het Merwedekanaal deels bij Rijkswaterstaat, deels bij de gemeente en deels bij de Provincie ligt;
  • nergens formeel is vastgelegd dat dit deel van het Merwedekanaal intensief wordt gebruikt ten behoeve van de wedstrijdsport;
  • roeien één van de vijf kernsporten is in het gemeentelijke sportbeleid en de Utrechtse verenigingen hofleverancier zijn voor de junioren en seniorenploegen die de Nederlandse roeibond uitzendt naar de internationale roeiwedstrijden.

Overwegende dat

  • een roeibaan op de Haarrijnse plas of in de polder Rijnenburg op lange termijn een belangrijke aanvullende trainingslocatie kan vormen voor een deel van de trainingen van de gevorderde wedstrijdroeiers, maar het Merwedekanaal ook dan nog de hoofdlocatie voor het merendeel van de roeitrainingen zal zijn;
  • een toename van recreatievaart verwacht kan worden als gevolg van de geplande waterverbinding met de binnenstad, de bouwprojecten rond het Merwedekanaal en aan de westzijde van het stationsgebied;
  • een duidelijke verankering van het medegebruik van dit gedeelte van het Merwedekanaal als “buitensportaccommodatie” ten behoeve van de roeiers houvast kan bieden in de afweging ten opzichte van de belangen van andere gebruikers van het kanaal in vaarregels.

Roept het College op om:

  • samen met Rijkswaterstaat, provincie en de roeiverenigingen op een rij te zetten hoe op dit moment het gebruik van het Merwedekanaal gereguleerd is en welke functieomschrijvingen, gebruiks- en beheersregels en andere relevante bepalingen er zijn;
  • na te gaan of en op welke manier het mogelijk is om met deze ‘regels en bepalingen’ te zorgen dat “buitensport accommodatie voor het roeien” volwaardig mogelijk blijft en potentiële conflicten met andere gebruikers hanteerbaar maakt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Willem Buunk, VVD
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven Menke, GroenLinks
CDA ChristenUnie Stadsbelang Utrecht D66 PvdA


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen