Motie Autoluw Westplein


9 juli 2015

Motie 123/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juli 2015, ter bespreking van Raadsvoorstel Toekomstvisie fase 2 Stationsgebied,

Constaterende dat

  • Het de ambitie van de gemeente Utrecht is om de luchtkwaliteit te verbeteren, om in 2020 een CO2-reductie van tenminste dertig procent te hebben bereikt en in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn;
  • Er ten behoeve van bovenstaande doelstelling wordt ingezet op een autoluwe stad en een autoluw stationsgebied;
  • Het Westplein aantal vervoersbewegingen in de Toekomstvisie fase 2 Stationsgebied verlaagd zal worden naar maximaal 15.000 bewegingen per etmaal;
  • De wethouder tijdens de commissiebehandeling in haar beantwoording aangaf dat ‘autoluw’ geen vastomlijnde definitie kent.

Overwegende dat:

  • De gemeente Utrecht alle zeilen bij moet zetten om haar klimaat-, luchtkwaliteits- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen;
  • 15.000 bewegingen niet als autoluw kan worden beschouwd en niet in overeenstemming is met de gewenste ruimtelijke kwaliteit van een groen, veelkleurig en levendig Westplein;
  • De Partij voor de Dieren vindt dat bij een autoluw Westplein er gestreefd moet worden naar maximaal 5.000 bewegingen per etmaal;
  • Uit recente onderzoeken blijkt dat mensen steeds vaker openbaar vervoer, OV, fiets of thuiswerken verkiezen boven het gebruik van de auto.

Verzoekt het college:

  • Het begrip ‘autoluw’ duidelijk te definiëren en niet zonder onderbouwing toe te passen in de Toekomstvisie fase 2 Stationsgebied;
  • Te onderzoeken wat de effecten op de verkeersstromen en de luchtkwaliteit zijn, van het verder terugbrengen van het aantal vervoersbewegingen op het Westplein naar maximaal 5.000 bewegingen per etmaal.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, CDA

Tegen

VVD, GroenLinks, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, SBU, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Duurzaamheid in Toekomstvisie fase 2 Stationsgebied

Lees verder

Actuele motie Merwedekanaal als buitensportaccommodatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer