Motie Duur­zaamheid in Toekomst­visie fase 2 Stati­ons­gebied


9 juli 2015

Motie 122/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juli 2015, ter bespreking van Raadsvoorstel Toekomstvisie fase 2 Stationsgebied,

Constaterende dat;

  • Het de ambitie van de gemeente Utrecht is om de luchtkwaliteit te verbeteren, om in 2020 een CO2-reductie van tenminste dertig procent te hebben bereikt en in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn;
  • Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen / Alterra (sept 2014) naar het openbaar groen per vierkante meter in de bebouwde kom per woning voor 31 grote Nederlandse gemeenten, blijkt dat de gemeente Utrecht één van de minst groene steden van Nederland is en onderaan bungelt op plaats 29. [1]
  • Er voor de gemeente Utrecht kansen liggen voor een duurzaam en groen Stationsgebied;
  • In het Raadsvoorstel bij de beslispunten ‘duurzaamheid’ en ‘gezonde verstedelijking’ als leidende principes worden genoemd;
  • De Toekomstvisie fase 2 Stationsgebied vol staat met sfeerimpressies gevuld met grote groene bomen, duurzame shops met ‘Healthy!’ als gevelreclame, schone straten, blauwe lucht en vrijwel geen auto’s.

Overwegende dat;

  • In de Toekomstvisie de leidende principes ‘duurzaamheid’ en ‘gezonde verstedelijking’ niet uitgewerkt zijn;
  • Bij een gezonde verstedelijking de vergroening niet vergeten mag worden en dat afgezien van het groen in de begeleidende sfeerimpressies, in de Toekomstvisie zelf geen concrete plannen of visie wordt uitgewerkt wat betreft het groen in het Stationsgebied en er alleen een visie over groene daken in beschreven wordt.

Verzoekt het college;

  • De leidende principes ‘duurzaamheid’ en ‘gezonde verstedelijking’ in de huidige Toekomstvisie te concretiseren;
  • Daarbij een duidelijke visie te formuleren omtrent de vergroening van het Stationsgebied.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren

[1] http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws-wageningen-ur/Show/Heerlen-Emmen-en-Lelystad-groenste-steden-van-Nederland.htm


Status

Overgenomen

Voor

Tegen