Actuele motie Aanbe­steding AVU


11 april 2019

Actuele motie 39/2019

Constaterende dat:

 • De aanbestedingstermijn die de AVU voorgenomen heeft zes jaar is met maximaal twee maal verlenging van twee jaar;
 • Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid binnen de afvalsector erg snel gaan.

Overwegende dat:

 • Het verkorten van de termijn een hogere prijs ten gevolg kan hebben;
 • Er mogelijkheden zijn om tussentijds bij te sturen op duurzaamheidsprestaties wanneer dit expliciet in de aanbesteding is opgenomen;
 • Er investeringen op het gebied van duurzame verwerking van afvalstromen en gft gedaan kunnen worden als de aanbesteding een langere periode beslaat;
 • Dit de mogelijkheid biedt om verder te innoveren en ook met andere partners zoals partners op het Utrecht Science park, de mogelijkheden tot duurzame afvalverwerking verder te onderzoeken;
 • Het creëren van een vaste structuur (werkgroep met experts) die op gezette tijden samen komt, concrete leerdoelen opstelt en beter zeker kan stellen dat er gewerkt wordt aan verdere verduurzaming;
 • Een evaluatiemoment na vier jaar kan ook gebruik worden om over de verlenging te spreken;

Spreekt haar mening uit dat:

 • In de aanbesteding duurzaamheid zwaarder mee moet wegen dan in het huidige voorstel staat en dit gedaan kan worden middels het verhogen van de CO2-prijs die toegerekend wordt;

Roept het college op om zich in het Algemeen Bestuur van de AVU in te spannen om:

 • een evaluatiemoment waarop er bijgestuurd kan worden in te bouwen binnen de aanbestedingsperiode zodat er ingezet kan worden op een betere prestatie op het gebied van duurzaamheid en innovatie;
 • in de aanbesteding op te nemen dat de winnaar van de aanbesteding, samen met de AVU blijft leren over nieuwe toepassingen en nieuwe manieren van verwerken in een vaste structuur, en die inzichten ook in de praktijk toe te passen.

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV, SBU, VVD