Amen­dement Ontmoeting voor jong & oud in Vleuten de Meern


11 april 2019

Amendement 16/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 28 maart 2019,

Constaterende dat:

• Volgens de voorliggende Omgevingsvisie “een gezonde leefomgeving zich kenmerkt door ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en sociale contacten.”
• Volgens de voorliggende Omgevingsvisie meerdere plekken nog kaal zijn met weinig voorzieningenen en niet gericht zijn op ontmoeten.”
• Volgens de voorliggende Omgevingsvisie “een levendig dorpshart (bijvoorbeeld het plan Hart van de Meern) en daarmee ontmoetingsplek voor de buurt (voornamelijk in Veldhuizen)” een belangrijke kans is

Overwegende dat:

• Ontmoeting een groot thema is in de Omgevingsvisie dat wel vaak aan bod komt, maar daar nog niet echt op wordt doorgepakt

Besluit tot de navolgende wijzigingen van de Omgevingsvisie:

• De zin “De gemeente zorgt niet voor sociale verbindingen in de wijk. De bewoners moeten daar zelf voor zorgen.” Te vervangen door “De gemeente zal zich pro-actief inzetten voor het mogelijk maken van ontmoeting naar behoefte van de inwoners van de buurten. Denk daarbij aan de optimale inrichting van de openbare ruimte, ondersteuning in de organisatie van kleinschalige evenementen en initiatieven in bestaande en toekomstige buurthuizen en andere semi-publieke plekken waar mensen elkaar treffen.”
• De alinea “De buurtcentra spelen een minder prominente rol dan vroeger. Er zijn minder vrijwilligers, financieel is het moeilijker.” Te vervangen met de zin: “De bestaande en aanwezige buurtcentra als een kans aan te grijpen om samen met de betrokken partijen en vrijwilligers na te denken over toekomstige (nieuwe) functies en meerwaarde”.

Jantine Zwinkels, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Cees Bos, SBU


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen