Amen­dement Beperkte duur


11 april 2019

Amendement 2019/11

De Utrechtse gemeenteraad bijeen ter bespreking van de Omgevingsvisie Utrecht, Deelgebied Vleuten-De Meern,

Constaterend dat:

• De omgevingsvisie in de huidige vorm niet volledig voldoet aan de wensen van de raad
• Geconstateerd is dat andere visies al een andere vorm krijgen
• De Utrechtse raad wil dat een koplopers rol binnen het invoeren van de omgevingswet wordt ingevuld, zodat geleerd kan worden
• Leren met vallen en opstaan gaat

Besluit:

• Beslispunt 3 toe te voegen dat luidt: “De omgevingsvisie wordt uiterlijk 2024 ge-update of opnieuw opgesteld aan de hand van de zich dan ontwikkelde standaard binnen de gemeente Utrecht.”

En gaat over tot de orde van de dag,

Gertjan te Hoonte, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV
Cees Bos, SBU


Status

Ingediend

Voor

Tegen