Amen­dement Beperkte duur


11 april 2019

Amendement 11/2019

De Utrechtse gemeenteraad bijeen ter bespreking van de Omgevingsvisie Utrecht, Deelgebied Vleuten-De Meern,

Constaterend dat:

• De omgevingsvisie in de huidige vorm niet volledig voldoet aan de wensen van de raad
• Geconstateerd is dat andere visies al een andere vorm krijgen
• De Utrechtse raad wil dat een koplopers rol binnen het invoeren van de omgevingswet wordt ingevuld, zodat geleerd kan worden
• Leren met vallen en opstaan gaat

Besluit:

• Beslispunt 3 toe te voegen dat luidt: “De omgevingsvisie wordt uiterlijk 2024 ge-update of opnieuw opgesteld aan de hand van de zich dan ontwikkelde standaard binnen de gemeente Utrecht.”

En gaat over tot de orde van de dag,

Gertjan te Hoonte, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU, VVD

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA