Amen­dement Openbare ruimte voor fiets, ov en groen


11 april 2019

Amendement 2019/14

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 april 2019, ter bespreking van het Voorstel Vaststelling Omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern,

Constaterende dat:

• Meer dan de helft van de inwoners van Vleuten-De Meern in 2015 tevreden was over de parkeerplekken in de buurt;
• Inwoners in enkele buurten vinden dat er meer parkeerplaatsen bij moeten komen, omdat er meer auto’s dan parkeerplaatsen zouden zijn;

Overwegende dat:

• Vleuten-De Meern het hoogste percentage autobezit van Utrecht kent;
• Veel autobezitters hun eigen beschikbare ruimte (garage, carport, opstelplaats) niet gebruiken als parkeerplaats;
• In een stad die groen, gezond en klimaatbestendig wil zijn, geen ruimte gemaakt moet worden voor extra parkeerplekken;

Besluit:

• Aan hoofdstuk 5.5.3 op pagina 69, de woorden toe te voegen:

De gemeente gaat zich er actief voor inzetten dat inwoners hun auto op hun eigen terrein parkeren. Ook gaat zij er actief op inzetten om mensen in Vleuten-De Meern te stimuleren het openbaar vervoeren de fiets te gebruiken, met als doel dat het autogebruik afneemt. Er worden geen groene waarden opgeofferd voor nieuwe parkeerplaatsen. Bij het efficiënter indelen van parkeerplaatsen wordt de ruimte die vrijkomt gebruikt voor het realiseren van meer groen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S

Tegen

CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD