Amen­dement Behoud het groen in Vleuten-De Meern


11 april 2019

Amendement 2019 / 12

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 april 2019, ter bespreking van het Voorstel Vaststelling Omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern,

Constaterende dat:

• In de Omgevingsvisie staat (hoofdstuk 4.3.1) dat er geen grote aantallen extra nieuwbouw zullen plaatsvinden na afronding van de huidige projecten;
• In de Omgevingsvisie staat (hoofdstuk 4.3.1) dat het kader is dat nieuwe woningen moeten passen bij de omgeving en rekening houden met de vraag uit de wijk;
• Het college niet duidelijk heeft gemaakt waar wel en waar niet gebouwd mag worden, maar wel zegt dat ze niet ‘te beknellend’ wil zijn;

Overwegende dat:

• Het college als mogelijke voorbeelden heeft genoemd: verdichting en transformatie;
• In de omgevingsvisie staat dat inwoners van Vleuten-De Meer zeer hechten aan de aanwezige groene waarden;
• Het groen direct in en rondom Utrecht steeds meer onder druk staat;

Besluit:

• Hoofdstuk 4.3.1, op pagina 51, eerste bullet (“Beperkt en op kleine schaal nieuwbouw”), aan te vullen waardoor het komt te luiden:

Beperkt en op kleine schaal nieuwbouw door verdichting, maar geen nieuwbouw in parken, het buitengebied of ander groen.

• De woorden bij de tekst kader (‘’Kader: nieuwe woningen passen bij omgeving en houden rekening met de vraag uit de wijk.’’) in hoofdstuk 4.3.1, aan te vullen, waardoor het komt te luiden:

Kader: Nieuwe woningen passen bij de omgeving en houden rekening met de vraag uit de wijk, waarbij er sprake is van verdichting of transformatie. Woningen worden niet gebouwd in parken, het buitengebied of ander groen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD