Amen­dement Verbind de groen­struc­turen!


11 april 2019

Amendement 2019/13

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 11 april 2019, ter bespreking van het Voorstel Vaststelling Omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern,

Constaterende dat:

• In de Omgevingsvisie staat (hoofdstuk 2.3.3) dat het de bedoeling is om groene plekken in de wijk met elkaar te verbinden zodat dieren zich beter kunnen verplaatsen;
• Dit verder te weinig concreet wordt gemaakt;

Overwegende dat:

• Op tal van onderwerpen men wel concreet wordt;
• In de omgevingsvisie staat dat inwoners van Vleuten-De Meer zeer hechten aan de aanwezige groene waarden;
• Het groen direct in en rondom Utrecht steeds meer onder druk staat;
• Verbinding van de groenstructuren belangrijk is om de binding tussen dieren en Utrecht te versterken;

Besluit:

• Aan hoofdstuk 2.3.3, op de pagina’s 23 en 24, laatste alinea, toe te voegen:

De ambitie is om in ieder geval de groenstructuur langs het spoortalud ten westen van het Máximapark, én de groenstructuur tussen het Veldhuizerpark, de Leidsche Rijn en het Máximapark in de komende jaren te verbeteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, SBU, PvdA

Tegen

GL, Denk, CU, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Groene en blauwe verbindingen van en naar het Beurskwartier

Lees verder

Amendement Behoud het groen in Vleuten-De Meern

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer