Actuele Motie Alter­natief voor de Weerdsingel


6 april 2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 april 2023, naar aanleiding van de petitie ‘Weerdsingel OZ: geen asfalt – veilig op de fiets’ met 3.883 handtekeningen en de raadsbrief ‘Integraal Programma van Eisen (IPVE) en Functioneel Ontwerp d.d. 23 februari 2023 Weerdsingel Oostzijde’.

Constaterende dat:

  1. Uit de petitie en de zienswijzen in reactie op de plannen voor de Weerdsingel blijkt dat veel omwonenden een ander plan voor de Weerdsingel willen.
  2. Omwonenden al eerder in het proces een schets van een alternatief hebben ingebracht, maar dit nooit is uitgewerkt in een alternatief voorlopig ontwerp.

Overwegende dat:

  1. De omwonenden voor hun alternatief bijna 4.000 handtekeningen hebben opgehaald via petities.nl.
  2. De gemeente erkent dat de participatie rond dit project geen schoonheidsprijs verdient.
  3. Het passend is om dit alternatief volledig uit te werken, zodat de raad nog éénmaal goed kan afwegen wat de meest veilige, prettige, duurzame, milieu-, mens- en diervriendelijke oplossing is voor deze belangrijke route en straat in onze stad.

Draagt het college op:

  1. Omwonenden de ruimte te geven om een alternatief Voorlopig Ontwerp voor de Weerdsingel Oostzijde uit te werken en hiervoor een bedrag ter beschikking te stellen vanuit het projectbudget voor de Weerdsingel Oostzijde of het initiatievenfonds.
  2. Hierna een keuze aan de raad voor te leggen.

Gert Dijkstra, EenUtrecht
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Marijn de Pagter, VVD
Charlotte Passier, Volt
Jantine Zwinkels, CDA
David Bosch, PVV
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair


Status

Ingediend

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, VVD, Denk, CDA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

Bij1, PvdA, D66, ChristenUnie, SBU, GroenLinks, S&S