Actuele motie Kinder­par­don­ge­meente


26 april 2018

Motie 68/2018

De raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op 26 april 2018.

Constaterende dat:

  • Er ook in Utrecht gezinnen met kinderen verblijven die een afwijzing op de kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) hebben gekregen of die nog een lopende aanvraag hebben;
  • Het meewerkcriterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast dat de afgelopen jaren 95% van de gewortelde kinderen een afwijzing kregen.

Overwegende dat:

  • Er in Utrecht, net als in veel andere gemeenten, brede steun bestaat om hier gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven, mede omdat Utrecht hun thuis is geworden;
  • De Kinderombudsman zich eerder uitsprak voor "een kinderpardon dat recht doet aan kinderen", met name omdat het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van deze (Utrechtse) kinderen geweld aandoet[1].

Verzoekt het college om:

  • Ervoor te zorgen dat Utrecht zich aansluit bij de andere 25 "Kinderpardongemeenten"[2], door bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijke oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne-Marijke Podt, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Fred Dekkers, GroenLinks
Hester Assen, PvdA
Ruurt Wiegant, SP
Eva Oosters, Student & Starter
Mahmut Sungur, DENK
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht

[1] https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/StandpuntAlternatiefKinderpardon.pdf

[2] https://actie.degoedezaak.org/efforts/kinderpardongemeenten


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, CU, GL, PvdA, SP, S&S, Denk, SBU, CDA

Tegen

PVV, VVD