Motie Belofte maakt schuld, deel 3 Regenboog stem­bus­ak­koord


26 april 2018

Motie 71/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, voor de eerste reguliere raadsvergadering na de raadsverkiezingen.

Constaterende dat:

  • Op 14 maart door een groot aantal Utrechtse partijen, op initiatief van het COC, een Regenboogstembusakkoord is getekend,
  • De partijen die het akkoord volledig onderschreven samen 40 zetels in de raad hebben gekregen,

Overwegende dat:

  • Het primaat voor besluitvorming bij de raad ligt,
  • Het Utrechtse emancipatiebeleid de impuls van dit akkoord goed kan gebruiken,
  • Het college met de raadsbrief van 22 nnaarti over het financieel beeld heeft laten zien dat er voldoende ruimte is onn het akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren (voor zover er voor dit akkoord aanvullende nniddelen nodig zijn),

Draagt het college op:

  • De uitvoering van het Regenboog stembusakkoord integraal in de Voorjaarsnota op te nemen.

Sander van Waveren, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Dimitri Gilissen, VVD
Tim Schipper, SP
Henk van Deun, PVV
Rick van der Zweth, PvdA
Tim Homan, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdD, VVD, SP, PVV, PvdA, S&S, Denk, SBU

Tegen

CU, GL, D66