Motie Belofte maakt schuld, deel 4 Tien voor Taal


26 april 2018

Motie 74/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, voor de eerste reguliere raadsvergadering na de raadsverkiezingen,

Constaterende dat:

  • Op 7 maart door een groot aantal Utrechtse partijen het akkoord Tien voor Taal is getekend,
  • De partijen die het akkoord volledig onderschreven sannen 40 zetels in de raad hebben gekregen,

Overwegende dat:

  • Het primaat voor besluitvorming bij de raad ligt,
  • De Utrechtse taalontwikkeling de impuls van dit akkoord hard nodig heeft,
  • Het college met de raadsbrief van 22 mart' over het financieel beeld heeft laten zien dat er voldoende ruimte is om het akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren,

Draagt het college op:

  • De uitvoering van het taalakkoord integraal in de Voorjaarsnota op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Sander van Waveren, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Dimitri Gilissen, VVD
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Tim Schipper, SP
Henk van Deún, PVV
Tim Homan, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdD, PvdA, VVD, SBU, SP, S&S, Denk

Tegen

GL, D66, CU