Motie Belofte maakt schuld, deel 2 Sociaal Akkoord


26 april 2018

Motie 72/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, voor de eerste reguliere raadsvergadering na de raadsverkiezingen,

Constaterende dat:

  • Op 20 februari door een groot aantal Utrechtse partijen, tijdens het verkiezingsdebat van de Armoedecoalitie, een sociaal akkoord is getekend,
  • De partijen die het akkoord volledig onderschreven samen 36 zetels in de raad hebben gekregen, en dat partijen die maar liefst 42 van de huidige raadsleden leveren het overgrote deel van het akkoord ondersteunden.

Overwegende dat:

  • Het primaat voor besluitvorming bij de raad ligt,
  • Het Utrechtse armoedebeleid de impuls van dit akkoord hard nodig heeft,
  • Het college met de raadsbrief van 22 maart[1] over het financieel beeld heeft laten zien dat er voldoende ruimte is om het akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren,

Draagt het college op:

  • De uitvoering van het sociaal akkoord integraal in de Voorjaarsnota op te nemen.

Sander van Waveren, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Dimitri Gilissen, VVD
Tim Schipper, SP
Henk van Deún, PVV
Rick van der Zweth, PvdA
Tim Homan, S&S

[1] http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-b803-d7e5a6141085&ReportId=547701b1-04af-4e12-b84a-4cca1b29d943&EntryId=bd2008e1-d4be-464d-a48c-eba3c971c329&searchtext=


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdD, VVD, SP, PVV, PvdA, S&S, SBU, Denk

Tegen

GL, CU, D66