Actuele motie Mini­mumloon van €14 voor iedereen die werkt voor de gemeente


3 februari 2022

Motie 2022/7

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van de actuele moties.

Constaterende dat:

 1. In de nieuwe CAO, dat de VNG heeft afgesloten met de FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF, vanaf januari 2022 een minimumloon van 14 euro bruto per uur geldt;
 2. Dit gaat gelden voor alle 185.000 medewerkers in dienst van de gemeente, waaronder Utrecht;
 3. Dit niet geldt voor medewerkers die (extern) worden ingehuurd;
Overwegende dat:
 1. Een minimumloon van €14 noodzakelijk is om rond te komen;
 2. De nieuw afgesloten CAO van de VNG past binnen de financiële kaders;
 3. Dit ook voor andere medewerkers nagestreefd moet worden;
 4. Dit extra kosten en mogelijk risico’s met zich meebrengt voor de gemeente Utrecht;
 5. Gemeente Heerlen heeft aangetoond dat dit mogelijk is;
 6. Coördinatie met gelijkgestemde gemeenten (o.a. Heerlen) en de G4 relevant is.
Draagt het college op:
 1. Een voorstel te doen hoe we bij de aanbesteding van een nieuw contract een minimaal uurloon van €14 in de laagst betaalde functie als uitgangspunt kunnen hanteren;
 2. Hierbij leidend te laten zijn dat dit ook daadwerkelijk een (netto) verbetering betekent voor de betreffende werknemers;
 3. De raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Rick van der Zweth, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Has Bakker, D66
Ruurt Wiegant, SP
Rik van der Graaf, CU
Tessa Sturkenboom, S&S
David Bosch, PVV
Mahmut Sungur, DENK


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA

  Tegen

  CDA, VVD