Actuele motie Vang daklozen in coro­natijd op


3 februari 2022

Motie 2022/08

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van de actuele moties.

Constaterende dat:

  1. De huidige noodopvang voor niet rechthebbenden wordt afgebouwd en stopt per 9 februari
  2. In de visie Toekomst van de daklozen opvang Utrecht (2017) de ambitie is opgenomen dat iedereen in Utrecht een dak boven zijn/haar hoofd heeft.
Overwegende dat:
  1. Permanente opvang bijdraagt aan het herstel van mensen en het in beeld krijgen van kwetsbare groepen die anders buiten beeld blijven;
  2. Vorige winter (2020-2021) sprake was van coronaopvang waardoor iedereen werd opgevangen;
  3. Daklozen in deze tijd extra kwetsbaar zijn vanwege de lage(re) vaccinatiegraad en het hogere besmettingsrisico van dak- en thuislozen;
  4. Het RIVM heeft geadviseerd om de veilige afstand van 1,5 meter te handhaven tot het einde van de winterkoude regeling (tot 1 april) om zo een veilige setting te creëren voor dak- en thuisloze mensen;
  5. Afspraken over daklozenopvang en de koud weer regeling (KWR) in nauwe afstemming met de G4 worden gemaakt;
  6. Gemeente Den Haag desalniettemin als enige binnen de G4 de winteropvang permanent heeft opengesteld voor mensen die een duurzame relatie met Den Haag hebben.
Draagt het college op:
  1. De permanente winteropvang in Utrecht mogelijk te maken tot 1 april 2022;
  2. Dekking te zoeken binnen coronamiddelen en anders een voorstel te doen bij de VJN.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Mahmut Sungur, DENK
Ruurt Wiegant, SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, Denk, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), GroenLinks, D66, VVD, SBU, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Actuele motie Minimumloon van €14 voor iedereen die werkt voor de gemeente

Lees verder

Amendement Ook dieren wonen in de binnenstad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer