Actuele motie Opschorten sloop Croe­selaan


5 december 2019

Actuele motie 440/2019

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 december 2019,

Constaterende dat:

  • Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen en de raadsbrief blijkt dat niet alle bewoners van de Croeselaan een “gelijkwaardige” woning aangeboden kunnen krijgen aan de Jan van Foreeststraat zoals geformuleerd in de uitwerking van het amendement 2017-69;
  • De woningen in de Omgevingsvisie moeten wijken voor het aanleggen van een park en dat de Jaarbeurs deze week haar Masterplan heeft gepresenteerd voor het Stationsgebied met daarin een park van maar liefst ca. 5 hectare groot;

Overwegende dat:

  • Het ingrijpende besluit tot sloop van de woningen is genomen onder voorwaarde dat alle bewoners, ongeacht het huursegment waarin zij huren, “gelijkwaardige” woningen terug zouden krijgen aan de Jan van Foreeststraat;
  • Het park op de daken van de Jaarbeurs groot genoeg is om een belangrijke (recreatieve) functie te hebben voor de gehele wijk mits hier voldoende in wordt geïnvesteerd en deze middelen vrij kunnen worden gespeeld door af te zien van de sloop;
  • Het wenselijk is eerst de verdere planvorming van het Masterplan Jaarbeurs af te wachten alvorens over te gaan tot de sloop;

Draagt het college op:

  • De sloop van de woningen aan de Croeselaan op te schorten tot meer bekend is over de definitieve invulling van het Masterplan Jaarbeurs;
  • De definitieve beslissing of de woningen gesloopt worden te maken in samenhang met de Omgevingsvisie rondom het Masterplan Jaarbeurs.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Differentieer rollen van gebruiksgroepen in de Omgevingsvisie Binnenstad

Lees verder

Amendement Een strenger fokbeleid op de Steedes en kinderboerderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer