Actuele motie Pleegzorg


8 maart 2018

Actuele motie 33/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 maart 2018

Constaterende dat:

 • voor jongeren in een pleeggezin de pleegzorg vaak stopt bij de 18de verjaardag;
 • uit ervaring blijkt dat bij deze jongeren een groter risico bestaat dat zij na hun 18de verjaardag in de problemen komen en zwaardere (duurdere) zorg nodig hebben;
 • veel pleegouders financieel in de knel komen als zij geen vergoeding meer krijgen wanneer hun voormalige pleegkinderen na hun18de verjaardag bij hen blijven wonen;
 • de gemiddelde leeftijd waarop jongeren het huis verlaten in Nederland 24,6 jaar is (in 2016, bron: CBS);
 • de Jeugdwet het mogelijk maakt om pleegzorg te verlengen tot de 21ste verjaardag;
 • dit op dit moment vaak niet gebeurt omdat pleegzorgouders / -begeleiders bij de aanvraag veel bureaucratische drempels ervaren die bovendien periodiek terugkeren;
 • uit de ‘maatschappelijke businesscase verlengde pleegzorg[1] onder meer blijkt dat iedere geïnvesteerde euro in verlengde pleegzorg naar verwachting minimaal €1,27 aan maatschappelijke waarde oplevert, grotendeels in de vorm van maatschappelijke kostenbesparing;
 • ook minister de Jonge van Volksgezondheid heeft opgeroepen het mogelijk te maken dat pleegkinderen tot hun 21ste bij een pleeggezin kunnen blijven wonen[2].

Overwegende dat:

 • veel jongeren op hun 18de verjaardag nog niet klaar zijn om zelfstandig te gaan wonen;
 • continuïteit en stabiliteit juist voor pleegkinderen van bijzonder belang is;
 • de naderende beëindiging van pleegzorg door veel pleegouders / -begeleiders en pleegkinderen als bijzonder stressvol wordt ervaren;
 • jongeren tot hun 21ste verjaardag de mogelijkheid dienen te hebben in een pleeggezin te blijven, als onderdeel van het preventiebeleid van onze gemeente.

Verzoekt het college om:

 • een plan van aanpak in overleg met pleegorganisaties, pleegouders en ministeries te ontwikkelen om pleegzorg te regelen voor jongeren tot de 21ste verjaardag,tenzij er redenen zijn om niet te verlengen;
 • dit plan van aanpak met bijbehorende kosten voor de voorjaarsnota 2019 naar de Raad te sturen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouchra Dibi (PvdA)
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Peter van Corler (GroenLinks)
Stefan Oost (Stadsbelang Utrecht)
Nicole van Gemert (SP)
Marloes Metaal (CDA)
Lex van Eindhoven (VVD)
Maarten van Ooijen (CU)

[1] Maatschappelijke Business Case ‘Verlengde Pleegzorg’, Sinzer, stichting Kinderpostzegels Nederland en Gezinspiratieplein in samenwerking met diverse partners, mei 2017: https://www.gezinspiratieplein.nl/lezen-weten/lijst-met-alle-publicaties/114-mbc-verlengde-pleegzorg-2017/file

[2] RTL Nieuws 21 januari 2018: https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/minister-laat-pleegkinderen-tot-hun-21ste-bij-pleeggezin-wonen


Status

Overgenomen

Voor

Tegen