Amen­dement Geen tijdelijk verhuur in het Kruis­vaart­kwartier


26 april 2018

Amendement 21/2018

De gemeenteraad van de gemeente Utrecht, bijeen op 26 april 2018, ter bespreking van het voorstel bestemmingsplan Kruisvaartkwartier.

Constaterende dat:

  • In het huidig bestemmingsplan de nieuwe mogelijkheid wordt opgenomen om woningen op te nemen t.b.v. "short stay" (tijdelijke verhuur);
  • Het college aangeeft dit zeer terughoudend toe te zeggen;
  • Er geen directe noodzaak of aanleiding is voor deze wijziging behalve zodat de ontwikkelaar hier om heeft gevraagd;

Overwegende dat:

  • De druk op de Utrechtse huizenmarkt hoog is en blijft toenemen;
  • Veel mensen op zoek zijn naar permanente huisvesting in Utrecht;
  • De tijdelijke verhuur ten koste gaat van koop- of mogelijk huurwoningen waar veel vraag naar is;
  • Het beleidskader "Short Stay" (tijdelijke verhuur) nog vastgesteld moet worden;
  • In het SPvE niets was opgenomen over short stay (tijdelijke verhuur) terwijI wel het verdere woonprogramma is vastgesteld;

Besluit:

  • Beslispunt 3.1 te wijzingen door de zin "wordt short stay op de kopgevel van het meest noordelijke gebouw mogelijk gemaakt" weg te halen;
  • Dientengevolge de overige documenten overeenkomstig te wijzigen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rick van der Zweth, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Homan, Student & Starter
Rachel Streefland, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren, S&S, ChristenUnie, GroenLinks, Denk, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, SBU

Tegen

VVD, D66

Lees onze andere moties

Actuele motie Pleegzorg

Lees verder

Motie Aandacht voor trillingshinder Kruisvaartkwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer