Actuele motie Posters plakken? Dat kan anders en beter!


28 maart 2019

Actuele motie 31/2019

De raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 28 maart 2019,

Constaterende dat:

- De gemeente Utrecht verkiezingsborden gebruikt die enkel en alleen met een ladder te beplakken zijn;
- De kwaliteit van de borden behoorlijk te wensen over laat en geplakte posters door weersomstandigheden makkelijk loslaten;
- Deze borden en de wijze van plakken leiden tot een onaantrekkelijk en rommelig ogend geheel;

Overwegende dat:

- Andere grote steden (zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) Utrecht al voorgingen en gekozen hebben voor voorbedrukte borden met een professionele uitstraling;
- Er daarnaast nog steeds voldoende plekken[1] zijn in de stad Utrecht waar vrij kan worden geplakt (de vrije plakplaatsen);
- Het praktisch gezien steeds lastiger wordt om de benodigde materialen en hulpmiddelen te vervoeren met een fiets of bakfiets - juist omdat een (steeds grotere) ladder nodig is - en dus meer mensen en/of partijen hiervoor gebruik zullen gaan maken van de auto;
- Deze overbodige autobewegingen niet bijdragen aan een betere wereld en de doelstellingen die we als stad hebben als het gaat om luchtkwaliteit;
- Partijen de tijd, die ze niet aan het plakken zijn, kunnen besteden aan de campagne en het gesprek met de kiezer;
- Het werken met voorbedrukte borden een aanzienlijke besparing oplevert ten opzichte van de huidige borden;

Draagt college en griffie op:

- Vanaf de aanstaande verkiezingen (EP19) de huidige verkiezingsborden te vervangen door (digitale) voorbeplakte - of bedrukte borden;
- De gerealiseerde besparing in te zetten voor opkomstverhogende activiteiten en/of het verbeteren van de toegankelijkheid van de verkiezingen;
- De locaties van de verkiezingsborden in de stad opnieuw te bekijken en waar nodig voorstellen te doen voor betere en meer zichtbare plekken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Dimitri Gilissen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, ChristenUnie
Rick van der Zweth, PvdA
Heleen de Boer, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK
Henk van Deún, PVV
Tim Homan, Student & Starter

[1] https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/ondernemen/Locaties-van-vrije-plakplaatsen.pdf


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, S&S, GL, Denk, CU, PvdA, VVD

Tegen

SP, CDA, SBU, D66