Motie Raads­voorstel procedure betaald parkeren


4 december 2014

Motie 153/2014

De gemeenteraad van Utrecht,bijeen op 4 december 2014,

Constaterende dat:

  • Het college een commissiebrief en een persbericht heeft uitgebracht over zijn voornemen om de draagvlakmeting bij betaald parkeren opnieuw in te voeren;

Overwegende dat:

  • Het afschaffen van de draagvlakmeting betaald parkeren bij het vaststellen van de nota stallen en parkeren in 2013 een expliciet besluit door de raad was (raadsvoorstel 2013/29, onderdeel van beslissing 1)

Draagt het college op:

  • Zijn voornemen om de draagvlakmeting opnieuw in te voeren via een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen

en gaat over tot de orde van de dag.

Ruben Post (PvdA)

Eva van Esch (Partij voor de Dieren)

Cees Bos (Stadsbelang Utrecht)

Steven Menke (Student&Starter)

Sander van Waveren (CDA)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Heldere interpretatie werkwijze Kanbepaling voor enkelvoudige ambtelijke toets

Lees verder

Motie Behoud krachtige initiatieven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer