Actuele motie Recreatie in de noordpunt Oog in Al


24 januari 2019

Actuele motie 1/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 24 januari 2019,

Constaterende dat:

• De gemeenteraad mede ingegeven door steunbetuigingen uit de stad in 2012 unaniem de motie Stadsstrand (2012/3) aangenomen heeft om het stadsstrand Oog in Al mogelijk te maken middels een bestemmingsplanwijziging omdat het horecapaviljoen zal bijdragen aan het meer toegankelijk en openbaar maken van de noordpunt Oog in Al;
• De gemeenteraad meermalen besloten heeft tot het verbeteren van de groene en recreatieve route langs het Amsterdam-Rijnkanaal en in het bijzonder van de zogenaamde Noordpunt ;
• Het rondje Stadseiland naast een recreatieve en groene route langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal ook als uitgangspunt kent dat het een verblijf- en ontmoetingsplek is voor recreatie, sport en spel;
• In het bestemmingsplan Stadsstrand, Oog in Al en het Ontwikkelkader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal de noordpunt omschreven is als trekpleister (hotspot) om de recreatieve waarde van het gebied te verhogen;
• Het rondje Stadseiland met de brede (asfalt)weg afbuigt voor het horecapaviljoen en tevens een (keien)wandelpad voorzien is over de ligweide om het horecapaviljoen heen.

Overwegende dat:

• We plekken voor recreatie in de stad moeten koesteren en de noordpunt met het weidse uitzicht en ruimte voor recreatie een drukbezochte ligweide is en daarmee een belangrijke combinatie is met het Rondje Stadseiland;
• Bij nader inzien een wandelpad om het horecapaviljoen de ruimte voor recreatie in de ligweide beperkt;
• Er ook andere manieren zijn om de openbaarheid aan te geven van de gehele noordpunt zonder daarvoor een wandelpad over de ligweide aan te leggen bijvoorbeeld door middel van een bord;
• De noordpunt van het gebied toegankelijk is over een verharde weg tot aan het horecapaviljoen wanneer je het wandelpad niet zou aanleggen.

Verzoekt het college om:

• Optimale ruimte te geven voor de ligweide en daarmee het wandelpad om het horecapaviljoen niet aan te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jony Ferket, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, S&S
Jan Wijmenga, CU
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, CDA, CU, D66

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, SBU, Denk, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Actuele motie Geen dak boven je hoofd, geen boete aan je broek

Lees verder

Motie Behoud Domplein 4 voor amateurkunsteducatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer