Motie Behoud Domplein 4 voor amateur­kunst­edu­catie


7 februari 2019

Motie 3/2019

De raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op 7 februari 2019,

Constaterende dat:

 • Het UCK momenteel onder andere via de locatie op Domplein 4 een belangrijke bijdrage levert aan amateurkunsteducatie in Utrecht;
 • Het UCK deze zomer ophoudt te bestaan;
 • De gemeente eigenaar is van Domplein 4 en het pand nu tegen niet marktconform tarief verhuurt aan het UCK;
 • De procedure om de nieuwe aanbieder(s) te selecteren die vanaf het cursusjaar 2019/2020 amateurkunsteducatie verzorgen nog niet gestart is;
 • Er momenteel onzekerheid bestaat over de manier waarop amateurkunsteducatie aangeboden wordt vanaf het cursusjaar 2019/2020;
 • De locatie op Domplein 4 uitermate geschikt is voor amateurkunsteducatie en andere vormen van cultuurbeoefening aangezien de locatie beschikt over zeer geschikte ruimtes voor theater, muziek en dans, waar in recente jaren fors in is geïnvesteerd;
 • Op Domplein 4 ook de ingang van Dom Under gevestigd is;
 • Domplein 4 nu niet maximaal benut wordt en overdag 60% leegstand kent.

Overwegende dat:

 • Een breed gedragen opvatting is dat amateurkunsteducatie ook nadat het UCK ophoudt te bestaan op minimaal hetzelfde niveau aangeboden moet blijven worden;
 • Deze ambitie moeilijker te behalen is wanneer de locatie op het Domplein 4 niet meer beschikbaar is voor amateurkunsteducatie en andere vormen van cultuurbeoefening;
 • Er in onze stad al een gebrek aan oefenruimtes voor (amateur)kunst wordt ervaren;
 • Het onwaarschijnlijk is dat op deze termijn een andere locatie gevonden wordt die even geschikt is voor amateurkunsteducatie als Domplein 4;
 • Het pand op het Domplein de verbindende plek kan worden waar talent uit de wijken zich verder kan ontwikkelen, waar samen gewerkt wordt met partners als het HKU, het Dans Centrum Utrecht en de Theaterschool;
 • Meer dan 6000 leerlingen jaarlijks via het UCK amateurkunst beoefenen en de inzet moet zijn dat deze leerlingen dit in het nieuwe jaar blijven doen;
 • Zekerheid over de locatie van het Domplein 4 de kans vergroot dat deze leerlingen ook vanaf september 2019 muziek, theater en dansles blijven volgen;
 • Het risico op verlies van waardevol aanbod op gebied van amateurkunsteducatie te groot is;
 • De locatie voldoende mogelijkheden biedt om niet alleen gebruikt te worden voor amateurkunsteducatie maar ook voor andere uitingen van kunst en cultuur;
 • De locatie volop mogelijkheden biedt om naast amateurkunsteducatie ook voor andere doeleinden benut te worden;
 • Diverse grote en kleine spelers binnen de culturele sector enorm energiek en initiatiefrijk bezig zijn met samenwerking en het maken van nieuwe plannen om voor vernieuwing van aanbod én continuïteit te zorgen nadat het UCK wegvalt;
 • De locatie op het Domplein cruciaal is om vernieuwing en continuïteit van aanbod mogelijk te maken;
 • Het college al heeft aangegeven sowieso voor een bestemming met maatschappelijke waarde te willen kiezen.

Verzoekt het college om:

 • Naar een bestemming te zoeken voor Domplein 4 waar in ieder geval amateurkunsteducatie onderdeel van uitmaakt.

En gaat over tot de orde van de dag,

Hester Assen, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student en Starter
Ruurt Wiegant, SP
Mahmut Sungur, DENK


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen