Actuele motie Unieke kans voor zon op gemeen­te­daken


30 oktober 2014

Actuele motie 110/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 30 oktober 2014,

Constaterende dat:

  • Tijdens de afgelopen 4 tranches het budget van €3,5 miljard voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ 2014) nog niet volledig is benut.
  • Ook na de huidige vijfde fase nog steeds budget over is.
  • Hierdoor bij de laatste tranche, vanaf 3 november, de SDE is opengesteld voor projecten met een maximum basisbedrag elektriciteit van 14,7 eurocent per kilowattuur.
  • Met deze subsidie het uitrusten van alle school- en gemeentedaken met ruimte voor minimaal 60 zonnepanelen én een grootverbruikersaansluiting in één klap rendabel wordt.

Overwegende dat:

  • Het uitrusten van school- en gemeentedaken met zonnepanelen bijdraagt aan zowel de lokale als landelijke ambities voor het terugdringen van uitstoot van broeikasgassen en het opwekken van schone energie.
  • Deze openstelling voor projectaanvragen voor grootschalige opwekking van 14,7 eurocent per kilowattuur een unieke kans is om in 2015 méér dan de al geplande 30 (waarvan 7 met SDE-subsidie) gemeentedaken te beleggen met zonnepanelen.
  • De gecombineerde aanpak van aanvraag en energiemaatwerkadviezen die normaal gesproken wordt gehanteerd, nu een hindernis vormt om op zeer korte termijn veel SDE+-aanvragen in te kunnen dienen.

Draagt het college op:

  • Een maximale inspanning te leveren om voor alle school- en gemeentedaken met ruimte voor minimaal 60 zonnepanelen en een grootverbruikers-aansluiting een aanvraag te doen voor de laatste SDE+-tranche van dit jaar, het liefst zo snel mogelijk na de openstelling op 3 november om de slagingskans zo hoog mogelijk te maken.
  • De gecombineerde aanpak van activiteiten voor deze projecten los te laten en in dit geval eerst SDE-subsidie aan te vragen, en pas daarna energiemaatwerkadviezen en onderhoudsinventarisaties uit te voeren voor de geschikte gemeentepanden.
  • De raad te informeren over de voortgang van het project.

En gaat over tot de orde van de dag.

Matthijs Sienot, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Tim Schipper, SP
Sander van Waveren, CDA
Jolande Uringa, ChristenUnie
André van Schie, VVD
Steven Menke, Student & Starter
Bülent Isik, PvdA
Monique Bollen, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, GL, VVD, SP, PvdA, CU, S&S, CDA

Tegen

StadsbelangUtrecht