Actuele motie Vermijd drukte


28 mei 2020

Motie 87/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 28 mei 2020,

Constaterende dat:

 • De corona-aanpak van het kabinet per 11 mei is veranderd van ‘blijf thuis’ naar ‘vermijd drukte’;
 • Een aantal plekken in Utrecht op sommige momenten te druk zijn.

Overwegende dat:

 • Er zomerse dagen voor de deur staan en Utrechters naar parken, waterkanten en het centrum willen;
 • De meeste Utrechters zeer bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen in het vermijden van drukte;
 • De gemeente haar inwoners in staat moet stellen om deze verantwoordelijkheid te nemen;
 • Het vermijden van drukte veel makkelijker wordt als Utrechters al op de hoogte zijn van drukte voordat ze de deur uitgaan, in plaats van ter plekke;
 • Een centrale en goed vindbare (digitale) plek met actuele informatie over drukte nog ontbreekt;
 • Deze informatie niet alleen hoeft te gaan over waar het op dat moment druk is, maar ook tips bevat over alternatieve mogelijkheden en locaties;
 • Bezoek-Utrecht.nl al een centrale rol heeft in het delen van informatie en initiatieven rondom corona in Utrecht.

Draagt het college op:

 • Eén centrale plek, bijvoorbeeld Bezoek-Utrecht.nl, een liveblog of app, zodanig in te richten dat hier in ieder geval actuele informatie over (te) drukke of te vermijden gebieden is te vinden zodat dit Utrechters helpt met het vermijden van drukte en bijdraagt aan een goede verspreiding over de stad;
 • Deze plek via een (social media) campagne maar ook via niet digitale wijze onder de aandacht te brengen.

Jony Ferket, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Rick van der Zweth, PvdD
Tess Meerding, VVD
Jeffrey Koppelaar, S&S
Sander van Waveren, CDA


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Groen is er ook voor biodiversiteit

Lees verder

Amendement Benoem stedelijke hoofdgroenstructuur in Omgevingsvisie Lunetten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer