Actuele Motie Zorg en veiligheid met rijk voor stati­ons­gebied


9 maart 2023

Motie 37/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de actuele moties

Constaterende dat:

1. Er de afgelopen maanden veel overlast is in het stationsgebied;

2. Verschillende (groepen) personen een aandeel hebben in de overlast;

3. Utrecht inzet op een passende, persoonsgerichte aanpak waarbij grenzen stellen en perspectief bieden (veiligheid en zorg) hand in hand gaan.

Overwegende dat:

1. Utrecht alleen met het Rijk tot duurzame oplossingen kan komen voor de complexe problematiek rond het stationsgebied waaronder dakloosheid en verslaving, maar ook mensen met geen of weinig perspectief op een toekomst in Nederland;

2. De intensieve inzet op extra toezicht en handhaving door politie en gemeente niet vol te houden is gezien de beperkte capaciteit en de benodigde inzet elders in de stad;

3. De overlast zich met de huidige inzet bovendien verplaatst naar andere plaatsen, zowel binnen als buiten Utrecht, wat erop wijst dat de grondoorzaken van de overlast niet opgelost worden;

4. Samenwerking met het Rijk hiervoor noodzakelijk en urgent is en gesprekken worden gevoerd over oplossingen voor de ervaren overlast;

5. Voor een effectieve oplossing voor de problematiek in Utrecht, de Utrechtse aanpak, waarbij veiligheid en zorg hand in hand gaan, altijd ons uitgangspunt moet zijn;

6. Professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein in Utrecht de grote meerwaarde zien van deze aanpak;

7. Het Rijk geld beschikbaar heeft gesteld voor gemeenten voor de aanpak van hardnekkige overlast, maar de precieze verdeling nog bepaald moet worden;

8. Er in de raad meningsverschillen bestaan over de wijze waarop de gemeente de overlast moet aanpakken, maar de partijen elkaar vinden in het feit dat veiligheid en zorg altijd samen moeten gaan, en dus samen deel moeten uitmaken van die aanpak.

Draagt het college op:

1. Bij het Rijk te lobbyen voor financiering en samenwerking voor de aanpak van overlast in het stationsgebied, waarbij de Utrechtse aanpak van zorg en veiligheid zoals hierboven genoemd leidend is;

2. De raad over concrete uitkomsten in Q2 te informeren per brief;

En gaat over tot de orde van de dag

Ilse Raaijmakers, PvdA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Bert van Steeg, CDA
Mahaar Fattal, GroenLinks
Venita Dada-Anthonij, D66
Bina Chirino, ChristenUnie
Ruud Maas, Volt
Esma Kendir, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Maak naast een mobiliteitshub ook een circulaire hub

Lees verder

Motie Gebruik nieuwe licentieperiode als start voor verdere ontwikkeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer