Amen­dement 6.500 woningen in de Merwe­deka­naalzone


7 oktober 2021

Amendement 113/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gezien het raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, aanvulling PlanMER en nieuwe wandel- en fietsbruggen d.d. 7 oktober 2021, kenmerk 7103312

Constaterende dat:

 1. Uit de aanvulling op het planMER blijkt dat er maximaal 6.500 woningen gerealiseerd kunnen worden in het plangebied, inclusief bestaande bouw;
 2. Dit zelfs een verdere beperking is dan in eerdere planvorming aangenomen;
 3. De oplossingen om meer woningen te realiseren buiten het plangebied liggen, niet op korte termijn realistisch zijn of andere wijken buitenproportioneel raken;

Overwegende dat:

 1. Er met maximaal 6.500 woningen al grote dichtheden worden gehaald en er veel nieuwe woningen kunnen worden toegevoegd;
 2. Een maximum van 6.500 woningen de leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatbestendigheid van de toekomstige en omliggende wijken beter waarborgt;
 3. Er grenzen zijn aan groei en verdichting binnen de bestaande stadsgrenzen;

Besluit:

Beslispunt 2 van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2, aanvulling PlanMER en nieuwe wandel- en fietsbruggen d.d. 7 oktober 2021, kenmerk 7103312 als volgt te wijzigen:

“De aanvulling op de Plan-milieueffectrapportage vast te stellen, waarin een maximum van een subtotaal van 6.500 woningen wordt genoemd voor de planontwikkeling in de Merwedekanaalzone en de verdere zoektocht naar mogelijkheden om meer dan 6.500 woningen te realiseren te staken”.

Ingediend door:

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Tim Schipper, SP


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, SBU, PvdA

  Tegen

  S&S, GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66, VVD

  Lees onze andere moties

  Amendement Geen brug bij de Waalstraat Merwedekanaal

  Lees verder

  Amendement Geen brug Zijldiepstraat (Maximaal 1 brug)

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer