Amen­dement Afspra­ken­kader Duurzame Evene­menten Utrecht


6 november 2014

Amendement 65/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015,

Constaterende dat:

  • De gemeente Utrecht de ambitie heeft een gezonde, groene, duurzame stad te zijn en over de hele linie aan het verduurzamen van de stad werkt (uit Afsprakenkader Duurzame Evenementen Utrecht)
  • De gemeente Utrecht samen met de evenementensector wil werken aan duurzaam ondernemen en hiertoe het projectplan Duurzame Evenementen Utrecht geschreven heeft.
  • Het Afsprakenkader Duurzame Evenementen Utrecht onlangs is verlengd tot 31 december 2015.
  • Tweetakt, het Nederlands Film Festival, het Bevrijdingsfestival, Culturele Zondagen, de Jaarbeurs Utrecht Marathon, Gaudeamus Muziekweek, Ronde van Midden Nederland, Vrede van Utrecht (2013) en Festival a/d Werf het Afsprakenkader ondertekend hebben.
  • Steeds meer evenementenorganisatoren interesse hebben om samen met de gemeente te werken aan het verduurzamen van hun evenement(en).

Overwegende dat:

  • Wethouder Kreijkamp op de vraag van de Partij voor de Dieren (Commissie S&R 16 oktober 2014) waarom er in de Programmabegroting 2015 geen melding wordt gemaakt antwoordde: "Als er zoiets bestaat, dan had het erin gemoeten ja [sic]".

Besluit:

  • Beslispunt 6 van het raadsvoorstel "Programmabegroting 2015" aan te vullen als volgt:

, met dien verstande dat op pagina 29 van de Programmabegroting aan het einde van de tekst onder het kopje "prestatiedoelstelling 1.2.1" de volgende zinsnede wordt toegevoegd: "Wij blijven ons inzetten voor het samenwerkingsverband dat nodig is om het Afsprakenkader Duurzame Evenementen ten uitvoer te brengen in Utrecht."

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven Menke, Student & Starter
Jolande Uringa, ChristenUnie
Sander van Waveren, CDA
Nicole van Gemert, SP
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, ChristenUnie, CDA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, GroenLinks

Tegen

D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Aan de slag met collectieve ziektekostenverzekering

Lees verder

Motie Lekker lopen in een bus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer