Motie Lekker lopen in een bus


6 november 2014

Motie 128/2014

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 november 2014, ter bespreking van de Programmabegroting 2015,

Constaterende dat:

 • Dit jaar diverse media berichtten over het feit dat kinderen steeds vaker met de auto naar school gebracht worden;
 • De gemeente Utrecht de doelstelling heeft om de verkeerssituatie rond scholen zo veilig mogelijk te maken en ouders te stimuleren om hun kinderen per fiets of te voet naar school te brengen in plaats van met de auto;
 • Dit binnen de gemeente Utrecht gestimuleerd wordt via de campagne 'Lekker Lopen, Fijn Fietsen' en het programma 'Jongeren Op Gezond Gewicht' (JOGG).

Overwegende dat:

 • Deelnemers aan de campagne 'Lekker Lopen, Fijn Fietsen' kans maken op het winnen van een fiets en dat zonder controle of tussenkomst van de school op een website van de gemeente gegevens ingevuld kunnen worden;
 • Gezond en milieuvriendelijk gedrag bij kinderen vooral gestimuleerd wordt door kleine positieve beloningen en het belangrijk is dat ieder kind dat te voet of lopend naar school komt periodiek een kleine beloning krijgt;
 • De school een onmisbare schakel is bij het aanleren van gezond en milieuvriendelijk gedrag bij kinderen;
 • De gemeente Utrecht het lopen en fietsen door schoolkinderen effectief kan stimuleren door het promoten van de 'walking bus' en goed gedrag effectief kan belonen door het gebruik van het positieve leer- en beloningssysteem van de 'verkeersslang' op Utrechtse scholen aan te moedigen;
 • Het inzetten van de 'walking bus' en de verkeersslang zal bijdragen aan een significante vermindering van het autoverkeer rondom scholen en daardoor zal bijdragen aan de veiligheid, de luchtkwaliteit en de gezondheid van kinderen.
 • Het meedoen aan de verkeersslang voor 10 scholen € 500 per school kost.

Verzoekt het college:

 • Het gebruik van de 'walking bus' als alternatief vervoersmiddel naar school voor kinderen actief te promoten;
 • De verkeersslang op Utrechtse basisscholen te promoten en te subsidiëren om voor alle schoolkinderen op een positieve manier het lopen en fietsen naar school te stimuleren;
 • De promotie en het bedrag voor scholen om mee te kunnen doen aan de verkeerslang te dekken uit het verschil tussen het gereserveerde en het uiteindelijk begrote bedrag van amendement 2013/A83.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Ruben Post, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, Stadsbelang, CU

Tegen

VVD, SP, GL, CDA, S&S, D66