Amen­dement Ander onderwerp burger­beraad


22 juni 2023

Amendement 30/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, gezien het raadsvoorstel startdocument burgerberaad, met kenmerk 1055034,

Constaterende dat:

  1. Het college voorstelt een burgerberaad te houden over de jaarwisseling met als vraag of een vuurwerkverbod bijdraagt aan een feest voor iedereen;
  2. Dat Utrechters meegedacht hebben over verschillende onderwerpen voor een burgerberaad waarbij de jaarwisseling een van de keuzemogelijkheden was;
  3. Het college besloten heeft te kiezen voor een burgerberaad over de jaarwisseling, dit niet onderbouwt en er 6 alternatieven waren.

Overwegende dat:

  1. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Utrechters voor een vuurwerkverbod is;
  2. Zorgen over het klimaat en wonen bijvoorbeeld door veel Utrechters als veel urgenter worden gezien;

Besluit:

Beslispunt 2 te vervangen door: Zodra er middelen beschikbaar zijn voor organisatie en opvolging van een burgerberaad, het eerste burgerberaad over de invulling van de klimaatvisie van Utrecht te laten gaan, en de deelnemers samen met experts een aantal subvragen te laten bedenken die relevant zijn voor de gemeente om haar klimaatvisie vorm te geven.

Ruud Maas, Volt
Maarten van de Heuven, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, SBU

Tegen

Bij1, VVD, PvdA, D66, CU, Denk, GL, CDA, S&S, PVV