Motie Alleen leveren op woon- en werk­adressen


22 juni 2023

Motie 203/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, gezien het Raadsvoorstel Beleidskader snelle boodschappenbezorging,

Constaterende dat:

  1. De levering van snelle boodschappen, door bedrijven Getir en Flink, en maaltijden, door diensten als UberEats en Thuisbezorgd, in de openbare ruimte bijdraagt aan de hoeveelheid zwerfafval van verpakkingen en voedselresten

Overwegende dat:

  1. Zwerfafval een bron van irritatie is, een negatieve impact heeft op de leefomgeving en een risico is voor de gezondheid van dieren
  2. Zwerfafval voorkomen kan worden als (snelle) bezorgdiensten niet leveren in parken, groengebieden en andere plekken in de openbare ruimte
  3. Niet leveren in de openbare ruimte natuurlijk niet voorkomt dat mensen hun geleverde boodschappen meenemen naar de openbare ruime, maar dat alleen leveren op werk- en woonadressen in elk geval wel een extra drempel opricht

Draagt het college op:

  1. Met de (snelle) bezorgdiensten en maaltijdbezorgers afspraken te maken over dat zij alleen leveren op woon- en werkadressen
  2. De raad hierover te informeren zodra deze afspraken gemaakt zijn, doch uiterlijk in Q4 2023

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Mahaar Fattal, GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen