Amen­dement Beperken van lever­tijden snelle bood­schap­pen­be­zorging


22 juni 2023

Amendement 37/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, gezien het Raadsvoorstel Beleidskader snelle boodschappenbezorging,

Constaterende dat:

  1. Het Raadsvoorstel Beleidskader snelle boodschappenbezorging geen richtlijnen bevat over de tijden waarbinnen de snelle boodschappenbezorging plaats mag vinden
  2. Het college stuurt op het voorkomen van overlast, maar dat het vreemd is dat snelle boodschappen gedurende de nacht geleverd mogen worden terwijl supermarkten wel gewoon sluiten
  3. De meest uitgebreide openingstijden in onze gemeente momenteel zijn: open tot middernacht, waarbij er na 22.00 uur geen alcohol verkocht mag worden, en opening in de ochtend om 08.00 uur

Overwegende dat:

  1. Het voorkomen van overlast een middel kan zijn om een stop te zetten op levering in de nachtelijke uren, maar dat het tijd en massa kost voordat die overlast als zodanig wordt ervaren en het voorkomen van klachten beter is dan het oplossen daarvan
  2. De wereld niet bepaald beter wordt van overconsumentisme en nachtbezorging ook daarom geen goed idee
  3. Winkels en reguliere bezorgdiensten meer dan voldoende bereikbaar en beschikbaar zijn in Utrecht
  4. Snelle bezorgdiensten geen winkels zijn en daarom geen openings- en sluitingstijden hebben, maar wel levertijden
  5. Het college stelt dat alleen voorwaarden die betrekking hebben op ruimtelijke elementen opgenomen kunnen worden en dat het vertrekken en arriveren van bezorgers van invloed zijn op de ruimtelijke omgeving en als levertijden onverhoopt niet opgenomen kunnen worden in een vergunning dan wel in afspraken met de sector

Besluit:

Aan beslispunt 1 van het Raadsvoorstel Startdocument Burgerberaad een sub f. toe te voegen dat luidt:

“De snelle bezorgdiensten hanteren het tijdsstip van middernacht als einde van hun levertijd, waarbij ze na 22.00 uur geen alcohol meer leveren, en ze beginnen weer met leveren om 08.00 uur.”

En dit te verwerken op de relevante plekken in het Beleidskader.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Titus Stam, PvdA
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Mahaar Fattal, GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen