Motie Geen achter­loper maar voor­trekker: Klimaat­neu­traal in 2040


6 juli 2023

Motie 251/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023.

Constaterende dat:

  1. In het coalitieakkoord ‘Aan de slag voor Utrecht’ van de Provincie Utrecht staat de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn

Overwegende dat:

  1. We ons in een klimaatcrisis bevinden
  2. Het tegengaan van de effecten van klimaatverandering één van de drie hoofdthema’s is in de voorjaarsnota
  3. In het coalitieakkoord van de gemeente Utrecht staat dat de gemeente een voortrekkersrol neemt in de klimaat en energietransitie en dat ook moet tonen t.o.v. de ambitie van de provincie

Draagt het college op om:

  1. De ambitie van klimaatneutraal in uiterlijk 2040 te omarmen

En gaat over tot de orde van de dag.

Charlotte Passier, Volt
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1

Tegen

Utrecht Solidair, VVD, PvdA, D66, CU, Denk, SBU, GL, CDA, S&S, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Beperken van levertijden snelle boodschappenbezorging

Lees verder

Amendement 100.000 euro structureel voor dierenhulporganisaties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer