Amen­dement Extra uitgangs­punten bij pijler Werken


21 november 2019

Amendement 123/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 17 oktober 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie en het beoordelingskader Ruimtelijk Economisch Perspectief U10 (REP),

Constaterende dat:

• de uitgangspunten van de pijler Werken onder meer een toename van 50 ha ruimte voor bedrijven terreinen benoemen.

Overwegende dat:

• het uitgangspunt Werken niet op een kwantitatieve manier uitgewerkt zou moeten worden, omdat er een kwaliteitsslag nodig is richting een circulaire en sociale donut-economie
• Het daarbij niet past dat we uitgaan van lineaire groei van het aantal bedrijven en het Bruto Regionaal Product (BRP), maar dat we moeten uitgaan van circulariteit.

Besluit:

• De uitgangspuntennotitie vast te stellen, met dien verstande dat op pagina 11 aan de uitgangspunten voor het MIRT-onderzoek met betrekking tot de pijler Werken het volgende punt wordt toegevoegd:

1. Circulariteit: de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de regio blijven binnen de grenzen van de aarde (boven het sociale minimum, onder het ecologisch plafond);

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Floor de Koning, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GL, CU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, SBU, Denk, D66, VVD