Motie Bespa­rende student


4 juni 2015

Motie 46/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 4 juni 2015 ter bespreking van het voorstel inzake de Actualisering Woonvisie Utrecht,

Constaterende dat:

  • Studenten een significant deel van de Utrechtse woningmarkt vormen (ruim 30.000);
  • Het energieverbruik onder studenten relatief hoog is;

Overwegende dat:

  • Utrecht in 2030 klimaatneutraal dient te zijn;
  • In de Woonvisie een energiebesparing van 30% in 2020 als doelstelling staat opgenomen;
  • Studenten energiebewust kunnen wonen, maar mede door een veelal ‘inclusieve huurprijs’ niet aangespoord worden energiebesparende maatregelen door te voeren;
  • Verandering van gedrag tot grote energiebesparingen – in zowel absolute als financiële zin – kan leiden.

Draagt het college op:

  • Een aanjagende rol als het gaat om het bewerkstelligen van energiebesparing onder studentenwoningen op zich te nemen.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Label B olé olé olé

Lees verder

Motie Onderzoek spooknaheffingen door gebruik van stadsverwarming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer