Motie Onderzoek spook­na­hef­fingen door gebruik van stads­ver­warming


4 juni 2015

Motie 40/2015

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 4 juni 2015, ter behandeling van de Woonvisie,

Constaterende dat:

 • Een deel van de Utrechters gebruik maakt van blok- en stadsverwarming
 • Veel verbruikers geen eigen meter maar een Exportkredietverdelers (EKV) hebben
 • Verbruikers naast hun maandelijkse voorschotten ook nog duizenden euro’s naheffing moeten betalen (bijvoorbeeld Falklanddreef en Naxonsdreef)
 • Heel veel verbruikers in de stad vaak klachten hebben o.a. over de nota’s en communicatie

Overwegende dat:

 • er jarenlang klachten zijn over het systeem stadsverwarming. Onder andere over de werkelijke kosten en verbruik
 • door het opsturen van spooknaheffingen veel verbruikers in financiële problemen belanden,
 • noch de verhuurders, noch de leveranciers, noch de andere bemiddelaars zich niet verantwoordelijk voelen en willen zijn voor een oplossing, zijn de verbruikers machteloos en worden van het kastje naar de muur gestuurd.
 • er grote twijfels zijn over of een stadsverwarming effect heeft op duurzaamheid en het niet duidelijk is of de afgesproken duurzaamheidsdoelstellingen werkelijk gehaald worden of niet
 • Kostenverdeling en meterstanden meestal stuk zijn en niet altijd de juiste informatie geven
 • Eceno erkent dat de naheffingen van de Naxosdreef absurd hoog zijn en op ons verzoek samen met de verhuurder en de bewoners de situatie daar gaat onderzoeken.
 • Stookkosten een hoge uitgavepost zijn voor de huurders en pandeigenaren

Verzoek het college om

 • Samen met alle stakeholders (o.a. corporaties en commerciële verhuurders) in Utrecht door een derde (bijvoorbeeld TNO) een stadsbreed onderzoek te laten doen naar het systeem stadsverwarming om te beoordelen waar de hoge naheffingen vandaan komen en of deze terecht zijn.
 • Samen met deze stakeholders maatregelen te bedenken en uit te laten voeren zodat het verbruik en de kosten voor de verbruikers naar beneden gehaald kunnen worden
 • In het onderzoek mee te nemen of de stadsverwarming effect heeft op duurzaamheid en zo ja, of de afgesproken duurzaamheidsdoelstellingen werkelijk gehaald worden
 • Samen met de stakeholders afspraken te maken hoe je de communicatie met verbruikers kan verbeteren.
 • Het onderzoekrapport inclusief aanbevelingen en de afspraken over het verbeteren van de communicatie naar de raad te sturen

en gaat over tot orde van de dag

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Besparende student

Lees verder

Motie Stimuleer woon-zorg initiatieven in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer