Amen­dement De bibli­o­theek is de huiskamer van de stad én wijk


30 mei 2016

Amendement 19/2016

De gemeenteraad van Utrecht in vergadering bijeen op 26 mei 2016 voor het bespreken van het raadsvoorstel bibliotheek van de 21e eeuw,

Constaterende dat:

  • Het Ondernemingsplan 2016-2020 van de Bibliotheek Utrecht bij het raadsvoorstel betrokken wordt;
  • Het college voorstelt in te stemmen met acht functionele criteria voor het ondernemingsplan van de bibliotheek, waaronder toegankelijk en bereikbaar (2).

Overwegende dat:

  • De leidende principe 'De bibliotheek is de huiskamer van de stad' eveneens voor de wijken geldt;
  • De bibliotheek Utrecht een kader mee krijgt de huidige wijkvestigingen toegankelijk en bereikbaar te houden voor de Utrechters.

Besluit bij de 2de functionele criteria in beslispunt 3, te weten "toegankelijk en bereikbaar", de volgende zinsnede op te laten nemen: "dat er geen sprake zal zijn van sluiting van de huidige wijkvestigingen;

En het college op te dragen de Bibliotheek te verzoeken voornoemde zinsnede aan haar ondernemingsplan toe te voegen.

Gadiza Bouazani, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Marloes Metaal, CDA
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht
Hilde Koelmans, SP
Reinhild Freytag, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CDA, SBU, SP, S&S, CU

Tegen

GL, VVD, D66