Amen­dement Doemeer­me­tafval verdient meer dan een website


30 april 2015

Amendement 25/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 april 2015, ter bespreking van de AVU-begroting 2016,

Constaterende dat

 • in Utrecht 90.000 ton (herbruikbaar) afval geraamd is om de verbrandingsoven in te gaan
 • AVU voorheen een campagne voerde onder de naam ‘Doemeermetafval’ om inwoners van samenwerkende gemeenten pro-actief te wijzen op het scheiden van herbruikbaar afval
 • deze campagne door twintig samenwerkende gemeenten werd beoordeeld met een 7,2 (bron: Panteia, 10 maart 2014)
 • in de begroting slechts 5.000 euro is gereserveerd voor het hosten van een website over deze campagne

Overwegende dat

 • de gemeente Utrecht tot doel heeft dat in 2018 de helft van het afval gescheiden wordt aangeboden
 • hiervoor doelmatige en structurele communicatie naar inwoners toe nodig is
 • verschillende pilots laten zien dat het inzetten van campagnes in een groter gebied effect hebben, efficiënt zijn en kosten besparen
 • AVU het tot haar taak rekent om het scheiden van huishoudelijk afval in de samenwerkende gemeenten te stimuleren
 • ‘stimuleren’ niet hetzelfde is als het in de lucht houden van een website

Besluit

Aan beslispunt 2 de volgende zinsneden toe te voegen:

, met dien verstande dat:

 • het budget van 5.000 euro voor Voorlichting in de begroting 2016 gewijzigd wordt in 15.000 euro, met het oogmerk en het doel de ambities van AVU en de samenwerkende gemeenten om inwoners pro-actief te stimuleren tot afval scheiden, kracht bij te zetten met de campagne “Doemeermetafval” en hiervoor een campagneplan uit te werken.
 • De dekking hiervoor te zoeken in het budget voor “Onderzoek en adviezen”.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

CU, PvdD, PvdA, GL, S&S, SP, SBU, D66

Tegen

VVD, CDA