Amen­dement Een loket voor parti­cu­liere vakan­tie­verhuur


8 maart 2018

Amendement 16/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 maart 2018, ter bespreking van het beleidskader particuliere vakantieverhuur en short stay,

Constaterende dat,

  • het college nieuwe regels voorstelt om particuliere vakantieverhuur te legaliseren en reguleren
  • er een eenmalige aanmeldingsplicht is voor de toeristenbelasting, die ertoe leidt dat een verhuurder als (potentieel) belastingplichtige opgenomen wordt in de belastingadministratie
  • dat deze informatie echter niet doorgegeven nnag worden aan andere onderdelen van de gemeente, maar dit omgekeerd niet op wettelijke bezwaren stuit

Overwegende dat,

  • het belangrijk is dat de gemeente inzicht krijgt in de spreiding van particuliere vakantieverhuur over de stad en dat onderzoek van de Universiteit Utrecht alleen op buurtniveau inzicht biedt.
  • bij verhuurders er veel onduidelijkheid is over welke regels er gelden, hoe ze voor de juiste brandveiligheid moeten zorgen en hoe ze toeristenbelasting moeten afdragen
  • het bij overlast het wenselijk is dat valt te achterhalen of een woning gebruikt voor particuliere vakantieverhuur
  • registratie bij kan dragen aan inzicht, informatievoorziening en handhaven op overlast

Besluit aan beslispunt 1 toe te voegen:

  • en de particuliere verhuurder zich vooraf heeft geregistreerd bij de gemeente

En draagt het college op:

  • deze eenmalige registratie op een zo klantvriendelijk mogelijke manier vorm te geven, waarbij de verhuurder zich vanuit de een loket-gedachte alleen bij de gemeente hoeft te melden en daarbij instemming kan verlenen om ook te worden aangemeld als (potentieel) belastingplichtige bij de BgHU
  • de toelichting op het raadsvoorstel, het beleidskader Particuliere Vakantieverhuur en Short Stay en de beleidsregels Short Stay aan de hand van het gewijzigde raadsbesluit aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Thijs Weistra, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Michel Eggermont, SP
Jolande Uringa, ChristenUnie
Stephan Oost, Stadsbelang Utrecht
Gadiza Bouazani, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen