Amen­dement Parti­ci­patie bij burger­ini­ti­a­tief­voorstel bussluis


8 maart 2018

Amendement 10/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 maart 2018, ter besluitvorming over het Burgerinitiatiefvoorstel Verwijderen bussluis Amazonedreef,

Constaterende dat:

  • bij dergelijke ingrepen in de verkeersstructuur vaak de omgeving wordt betrokken,

Overwegende dat:

  • uit het feit dat het voorstel door bewoners is ingediend er in ieder geval door een deel van de omwonenden het plan wordt ondersteund,
  • de raad ook berichten heeft ontvangen van bewoners die tegen het voorstel zijn,
  • het feit dat er een voorstel van bewoners komt nog niet betekent dat dit op voldoende draagvlak in de buurt kan rekenen,
  • de voorgestelde verwijdering van de bussluis effecten op het verkeer in de hele buurt heeft,

Besluit het beslispunt 1 te schrappen en te vervangen door:

1. Over het voomemen om de bussluis in de Amazonedreef ter hoogte van de Paranadreef (Zwembad de Kwakel) op te heffen een participatietraject te starten zoals gebruikelijk is bij dergelijke verkeersprojecten,
2. De bussluis in de Amazonedreef ter hoogte van de Paranadreef (Zwembad de Kwakel) op te heffen door de hindernis of druppel te verwijderen en beide bushaltes te handhaven waardoor er met een om-en-om regeling autoverkeer in twee richtingen, tussen de Paranadreef en de Amazonedreef, mogelijk wordt, tenzij uit het participatietraject blijkt dat er beperkt draagvlak is.
3. Bij beperkt draagvlak met initiatiefnemers in overleg te gaan en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Thijs Weistra, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, CU

Tegen

D66, SP, PvdA, CDA, S&S, SBU, VVD