Motie Groen Dichtbij voor een Gezonde Groene Stad


8 maart 2018

Motie 45/2018

De Gemeenteraad, bijeen op 8 februari 2018 ter bespreking van het Raadsvoorstel Actualisatie Groenstructuurplan 2017-2030;

Constaterende:

  • dat groen in de directe leefomgeving een positieve invloed heeft op het welzijn en functioneren van mensen, zowel in psychische als fysieke zin;
  • dat wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld aantoont dat kinderen 15% meer bewegen in een groene woonomgeving[1] en dat ouderen langer leven in een omgeving waarin ze dagelijks kunnen wandelen en bewegen in het groen[2];
  • dat het grootste gezondheidseffect optreedt bij groen in de directe leefomgeving (binnen 500 meter van de woning)[3];

Overwegende:

  • Dat het Groenstructuurplan groen in groenarme, 'stenige' wijken benoemt als een prioriteit;
  • Dat het gezien de groeiopgave waar de stad voor staat, van belang is om versneld inzicht te krijgen in welke buurten en wijken groen in de directe leefomgeving nog achterblijft, zodat dit de komende jaren bijgestuurd kan worden;

Draagt het College op:

  • om in kaart te brengen per buurt en wijk wat de gemiddelde afstand is tot het openbaar groen en water, dat meetelt in de inventarisaties van openbaar groen en water in de stad, en deze analyse nog dit jaar naar de Raad te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Jelmer Schreuder, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Visie met en op de binnenstad

Lees verder

Amendement Participatie bij burgerinitiatiefvoorstel bussluis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer