Motie Visie met en op de binnenstad


8 maart 2018

Motie 42/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 8 maart 2018, ter bespreking van het raadsvoorstel “Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018, Horecaverordening 2018 en het Terrassenreglement 2018”.

Constaterende dat:

  • de nota die bedoeld is voor de hele stad Utrecht onevenwichtig is
  • de druk en dichtheid van de horeca in het gebied binnen de singels bovenmatig hoog is (70 % van de vergunningen is afgegeven voor de binnenstad)
  • het overgrote deel van de 92 zienswijzen met 667 handtekeningen betrekking heeft op de binnenstad
  • vooral buiten de binnenstad ruimte is voor de ontwikkeling van nieuwe horeca

Overwegende dat:

  • in Utrecht het risico ontstaat op negatieve ontwikkelingen ten gevolge van een grote toestroom van toeristen zoals in Amsterdam, Venetië en Barcelona
  • er al veel overlast is van bestaande horeca in de binnenstad (zie enquête).
  • bevolkingsgroei wordt verwacht in de binnenstad, maar dat er minder ruimte bijft voor gezinnen met kinderen
  • de stadsdelen buiten de binnenstad een extra groei-impuls in de horeca verdienen om geen onaantrekkelijke slaapsteden te worden

Verzoekt het college:

  • binnen twee jaar, in gezamenlijk overleg met de bewoners en ondernemers te komen tot een specifieke visie op de ontwikkeling van Binnenstad en de horeca, passend bij het monumentale karakter en de leefbaarheid van de binnenstad. (zorgvuldig gebaseerd op stedelijke data, analyses, inzicht in vrijkomende gebouwen e.d.)
  • af te zien van vergunningen voor nieuwe vestigingen voor horeca en aanverwanten in de binnenstad totdat er nieuwe kaders zijn voor de ontwikkeling van horeca in de binnenstad.

En gaat over tot de orde van de dag

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, D66, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, VVD, SBU, S&S, CDA, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie Handhavingsplan

Lees verder

Motie Groen Dichtbij voor een Gezonde Groene Stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer